Đăng ký ngay

Đăng nhập

Quên mật khẩu

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Vi Bằng là gì? Cách lập Vi Bằng như thế nào? Vi Bằng sử dụng để làm gì?

Vi bằng là gì?

Vi bằng là văn bản do Thừa phát lại lập, ghi nhận sự kiện, hành vi có thật được dùng làm chứng cứ trong xét xử và trong các quan hệ pháp lý khác do Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại.

Theo đó vi bằng là một tài liệu bằng văn bản có thể kèm theo các hình ảnh, âm thanh, video trong trường hợp xét thấy cần thiết. Tài liệu này sẽ có giá trị làm chứng cứ trước Tòa nếu có phát sinh bất cứ tranh chấp nào liên quan đến sự kiện, hành vi đã được lập vi bằng đó.

Thừa phát lại là người có đủ tiêu chuẩn được Nhà nước bổ nhiệm để làm các công việc về thi hành án dân sự, tống đạt giấy tờ, lập vi bằng và các công việc khác theo quy định của Nghị định và pháp luật có liên quan.

Thừa phát lại có quyền lập vi bằng theo yêu cầu của đương sự trừ các trường hợp vi phạm quy định về bảo đảm an ninh, quốc phòng, đời tư, đạo đức xã hội và các trường hợp pháp luật cấm. Sau đó, Thừa phát lại phải gửi Sở Tư Pháp thì vi bằng mới hợp lệ.

Vi bằng có tác dụng gì?

Trong thực tế, bạn có thể nhờ 1 người làm chứng cho một giao dịch cụ thể như làm chứng hợp đồng góp vốn, làm chứng cho việc giao nhận tiền đặt cọc, hợp đồng vay tiền, ghi nhận hiện trạng sạt lở… Khi phát sinh tranh chấp, tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ mời người làm chứng mô tả lại những việc mà họ chứng kiến bằng lời nói hoặc bằng văn bản. Nhưng lời làm chứng đó có chính xác và đúng sự thật hay không thì cơ quan giải quyết tranh chấp cần cho đối chất, kiểm tra lại trong một khoảng thời gian nhất định. Có thể nhanh, cũng có thể rất lâu.

Trong khi đó Giao dịch có Vi bằng do Thừa phát lại lập có giá trị chứng cứ rất cao và đã được pháp luật quy định. Vi bằng được lập và được đăng ký sẽ không bị mất giá trị nếu như không bị hủy bởi Tòa án. Tài liệu này sẽ có giá trị làm chứng cứ trước Tòa nếu có phát sinh bất cứ tranh chấp nào liên quan đến sự kiện, hành vi đã được lập vi bằng đó.

Lập vi bằng như thế nào?

Lập vi bằng hiện nay sẽ được thực hiện tại Văn phòng Thừa phát lại theo các bước sau đây:

Bước 1: Xác nhận trường hợp sự kiện, hành vi muốn lập vi bằng có đủ điều kiện không.

Bước 2: Thỏa thuận việc lập vi bằng với văn phòng thừa phát lại gồm:

– Nội dung cần lập.

– Địa điểm, thời gian lập.

– Chi phí.

– Các thỏa thuận khác (nếu có).

Bước 3: Văn phòng thừa phát lại tiến hành thủ tục lập vi bằng.

Vi bằng phải được Thừa phát lại ký vào từng trang, đóng dấu Văn phòng Thừa phát lại và ghi vào sổ vi bằng được lập theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định.

Bước 4: Giao vi bằng đã lập cho người yêu cầu và được lưu trữ tại Văn phòng Thừa phát lại theo quy định của pháp luật về lưu trữ như đối với văn bản công chứng.

Bước 5: Gửi vi bằng đã được lập đến Sở tư pháp.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc lập, Văn phòng Thừa phát lại phải gửi vi bằng, tài liệu chứng minh (nếu có) đến Sở Tư pháp nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở để vào sổ đăng ký.

Viết bình luận