Đăng ký ngay

Đăng nhập

Quên mật khẩu

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Tại sao người ta hay đặt sử tử đá trước các công trình kiến trúc cổ xưa?

Đặt sử tử đá trước cửa có tác dụng gì? Nguồn gốc của việc này có từ bao giờ?

Ngày nay chúng ta thấy rất nhiều công trình kiến trúc cổ xưa, đền đài, miếu mạo… có những con sử tử đá to lớn xuất hiện ngay cửa ra vào. Nguyên nhân là:

Khoảng năm 125 sau Công nguyên, hoàng đế thứ bảy của nhà Đông Hán là Thuận Đế Lưu Bảo lên ngôi. Quốc vương Sơ Lặc đất Tây Vực sai sứ đem tới Lạc Dương tặng Thuận Đế một cặp sư tử. Vị hoàng đế trẻ tuổi này rất thích nên đã di chiếu lại rằng: sau khi trẫm băng hà, các khanh hãy dùng cặp sư tử này để canh lăng mộ cho trẫm. Khi Thuận Đế Lưu Bảo qua đời, vì không có sư tử thật nên người ta phải nghĩ cách tạc sư tử đá đặt ở trước lăng. Về sau, các quan lớn quyền quý cũng bắt chước tạc sư tử đá để canh lăng mộ cho người chết. Như vậy ở Trung Quốc, ban đầu sư tử đá được sử dụng là linh vật canh lăng mộ.

Trải qua thời gian, những con sư tử đá canh giữ lăng mộ dần được quan niệm có thể xua đuổi tà ma, tiêu trừ tai hoa, mang đến điềm lành may mắn, đồng thời thể hiện được sự hùng tráng uy nghiêm được nhiều người ưa thích.