Đăng ký ngay

Đăng nhập

Quên mật khẩu

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Sức mạnh của việc suy nghĩ tích cực!

Có một sức mạnh tuyệt vời trong suy nghĩ tích cực. Nó giúp một người đưa ra quyết định đúng đắn ngay cả trong tình huống xấu nhất, và tìm ra một giải pháp cho các vấn đề tưởng chừng không thể.

Vì vậy, cho dù bạn đang trải qua thời gian như thế nào. Hãy luôn nhớ rằng những người có suy nghĩ tích cực nhìn thấy những điều vô hình, cảm nhận những điều vô hình và đạt được những điều không thể.

Viết bình luận