Sẽ thế nào nếu khủng long vẫn tồn tại đến ngày nay?

Câu hỏi

Liệu các nhà khoa học có hồi sinh được khủng long từ những mẫu vật hóa thạch? Sẽ ra sao nếu con người và khủng long cùng tồn tại trên trái đất?

Thongthai.vn

Trả lời câu hỏi