IQ vô cực – Số 1016 | Theo bạn bức ảnh muốn nói đến từ nào?

Câu hỏi

Khởi động trí não với câu đố đuổi hình bắt chữ: Hãy nhìn vào bức ảnh, Bạn sẽ không dám làm nếu thấy từ này, theo bạn đó là từ gì?

Thongthai.vn

Trả lời câu hỏi