Hành tinh thứ 9 trong hệ mặt trời là một hố đen nguyên thủy?

Câu hỏi

Ngày càng có nhiều bằng chứng chứng minh sự tồn tại của hành tinh thứ 9 trong hệ mặt trời. Tuy nhiên cho đến ngày nay, các việc quan sát được hành tinh này vẫn là một thử thách chưa có lời giải đối với giới khoa học.

Hành tinh thứ 9 chưa quan sát được vì nó nằm quá xa? hay nó là một hố đen nguyên thủy trong chính hệ mặt trời? Hãy khám phá cùng Thông Thái trong video sau đây:

Thongthai.vn

Trả lời câu hỏi