Cận tinh là gì?

Câu hỏi

Cận Tinh là hành tinh lân cận hay hành tinh bị cận??? Cận tinh được tìm ra khi nào? Liệu con người có khả năng chinh phục Cận Tinh hay không? Hãy cùng khám phá những điều thú vị về cận tinh nhé!

Thongthai.vn 114 xem Master

Trả lời câu hỏi