Bức ảnh muốn nói điều gì?

Câu hỏi

IQ vô cực – Số 1007 | Test IQ với câu đố đuổi hình bắt chữ thú vị sau:

Đáp án gồm có 3 từ, bạn có biết đó là những từ nào không?

Thongthai.vn

Trả lời câu hỏi