12 Câu đố vui về các chụy khiến anh em té ghế ???

Câu hỏi

Phụ nữ vốn đã khó hiểu thì những câu đố về phụ nữ sẽ như thế nào nhỉ? Mời các đại ca xơi 12 câu đố vui về phụ nữ ạ!

Thongthai.vn

Trả lời câu hỏi