12 câu đố IQ – Hack não thiên tài – P1

Câu hỏi

Những câu đố rèn luyện và kiểm tra IQ. Các câu đố hack não và làm khó những người thông minh nhất. Hãy kiểm tra xem bạn thông minh tới đâu?

Câu đố:

Câu đố số 1:
Bệnh gì bác sỹ bó tay?

Câu đố số 2:
Bạn nhìn thấy con chim đang đậu trên nhành cây, làm sao lấy nhành cây mà không để con chim biết?

Câu đố số 3:
Nắng ba năm tôi không bỏ bạn,
mưa 1 ngày sao bạn lại bỏ tôi là cái gì?

Câu đố số 4:
Người đàn ông duy nhất trên thế giới có…sữa là ai?

Câu đố số 5:
Loài chó nào nhảy cao bằng toà nhà cao nhất thế giới?

Câu đố số 6:
Hè về áo đỏ như son
Hè đi thay lá xanh non mượt mà
Bao nhiêu tay toả rộng ra
Như vẫy như đón bạn ta đến trường
Là cây gì?

Câu đố số 7:
Thân dài thượt
Ruột thẳng băng
Khi thịt bị cắt khỏi chân
Thì ruột lòi dần vẫn thẳng như rươi
Là cái gì?

Câu đố số 8:
Con gì có thịt không xương
Đằm trong nắng dãi, mưa tuôn chẳng nề
Hiên ngang đọ sức thủy tề
Giữ cho đồng ruộng bốn bề xanh tươi

Câu đố số 9:
Cây khô một lá bốn năm cành
Đường đi khúc khuỷu nhọc tay anh
Gặp kẻ tiểu nhân buồn chẳng nói
Chờ người quân tử mới dương danh
Là gì?

Câu đố số 10:
Đố ai nêu lá quốc kì
Mê Linh đất cũ còn ghi muôn đời
Yếm, khăn đội đá vá trời
Giặc Tô mất vía rụng rời thoát thân?

Câu đố số 11:
Đầu đuôi vuông vắn như nhau
Thân chia nhiều đốt rất mau rất đều
Tính tình chân thực đáng yêu
Muốn biết dài ngắn mọi điều có em
Là cái gì?

Câu đố số 12:
Ở nơi cao nhất trên đầu
Chẳng đen như tóc, lại màu đỏ tươi
Lúc khỏe đẹp như mặt trời
Đến khi đau yếu màu tươi xám dần
Là gì?

Đáp án

Câu đố số 1:
Đáp án: Bệnh gãy tay

Câu đố số 2:
Trả lời: Bạn chịu khó đợi con chim bay đi.

Câu đố số 3:
Đáp án: là cái bóng

Câu đố số 4:
Đáp án. Sữa Ông Thọ

Câu đố số 5:
Đáp án. Tất cả các loài chó vì nhà không biết nhảy.

Câu đố số 6:
Đáp án: Cây Phượng

Câu đố số 7:
Đáp án: Cái bút chì

Câu đố số 8:
Đáp án: Con đê

Câu đố số 9:
Đáp án: Cây đàn

Câu đố số 10:
Đáp án: Hai Bà Trưng

Câu đố số 11:
Đáp án: Cái thước

Câu đố số 12:
Đáp án: Cái nào gà

Thongthai.vn

Trả lời câu hỏi