12 Câu đố dân gian chọn lọc giúp rèn luyện và phát triển tư duy

Câu hỏi

Giải trí với 12 câu đố dân gian chọn lọc, giúp tăng cường khả năng tư duy và trí thông minh của bạn. Câu đố phát triển IQ.

Câu đố số 1:
Quả gì ôm lấy nỗi niềm. Lòng riêng một mối, ai phiền hơn ai?

Câu đố số 2:
Chẳng học mà thật là hay. Một trăm thứ chữ viết ngay được liền? Đố bạn là cái gì?

Câu đố số 3:
Hoa gì nửa nước, nửa trời. Cùng họ với huệ, cuống dài rất thơm. Đố bạn là hoa gì?

Câu đố số 4:
Thợ gì chẳng ở trên bờ. Sông sâu không ngại, biển khơi không sờn?

Câu đố số 5:
Cây gì dài nhất?

Câu đố số 6:
Quả gì không ở cây nào. Không chân, không cánh, bay cao, chạy dài?

Câu đố số 7:
Tuổi thơ tôi nhọn như sừng. Lớn lên cởi áo lưng chừng quăng đi. Thân cao vun vút lạ kỳ. Xanh màu ngọc biếc, mắt thì gớm ghê. Là gì?

Câu đố số 8:
Hoa gì nửa tục, nửa thanh. Dùng để làm dậu làm rào quanh sân?

Câu đố số 9:
Da đầy mụn rơm. Ruột đầy tôm đầy tép. Dáng khi tròn, khi dẹp. Ăn khi ngọt, khi chua. Đố là quả gì?

Câu đố số 10:
Cái gì chứa nhiều nước nhất mà không ướt tí ti nào?

Câu đố số 11:
Cây gì rễ tít trên cao. Đứng ở đầu làng, tỏa bóng mát che?

Câu đố số 12:
Hòn gì bằng đất nặn ra. Xếp vào lò lửa, nung ba bốn ngày. Khi ra đỏ hây hây. Thân hình vuông vắn, đêm xây cửa nhà?

Đáp án:

Câu đố số 1:
Đáp án: Quả sầu riêng

Câu đố số 2:
Đáp án: Cây bút

Câu đố số 3:
Đáp án: Hoa thủy tiên

Câu đố số 4:
Đáp án: Thợ lặn

Câu đố số 5:
Đáp án: Cây số

Câu đố số 6:
Đáp án: Quả bóng

Câu đố số 7:
Đáp án: Cây tre

Câu đố số 8:
Đáp án: Hoa dâm bụt

Câu đố số 9:
Đáp án: Quả bưởi

Câu đố số 10:
Đáp án: Bản đồ

Câu đố số 11:
Đáp án: Cây đa

Câu đố số 12:
Đáp án: Viên gạch

0
Thongthai.vn 0 Câu trả lời 43 xem 0

Trả lời câu hỏi