Đăng ký ngay

Đăng nhập

Quên mật khẩu

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Cách kiểm soát tâm trí dành cho người suy nghĩ quá nhiều!

Ngày xửa ngày xưa, có một vị thiền sư sống trong một tu viện Phật giáo nhỏ.

Một ngày nọ, một người đàn ông đến gặp ông và nói, thưa ngài, tâm trí tôi rất rối bời.

Nhiều suy nghĩ cứ đến với tâm trí tôi mọi lúc.

Xin hãy cho tôi một số câu thần chú để giảm bớt suy nghĩ của tâm trí.

Thiền sư nhìn anh ta và nói, bạn của tôi, bạn bắt đầu thiền định mỗi ngày.

Bằng cách thiền định, dần dần tâm trí của bạn sẽ bắt đầu bình tĩnh lại.

Nhưng người đàn ông nói, thưa ngài, xin đừng bảo tôi thiền.

Tôi không thể thiền được vì khi tôi cố gắng thiền thì càng nhiều suy nghĩ đến với tâm trí tôi, và hầu hết những suy nghĩ đó là tiêu cực, khiến tâm trí tôi càng thêm bồn chồn…

Viết bình luận