Đăng ký ngay

Đăng nhập

Quên mật khẩu

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Bạn sẽ nhận ra tài năng bên trong bạn sau khi nghe điều này!

Một ngày nọ, một con sư tử cái bị chết khi sinh ra một con sư tử con.

Lúc đó, một đàn cừu đang đi ngang qua. Con sư tử con vô tình gia nhập đàn.

Những con cừu cũng dạy nó trở thành một phần trong đàn của chúng. vì vậy, con sư tử con được nuôi dưỡng bởi cừu.

khi sống với cừu, Sư tử Con tin rằng mình là một con cừu. Vì nó lớn lên giữa bầy cừu, nên việc sống như cừu là điều tự nhiên đối với nó.

Sư tử con đang sống với cừu. Nó tin rằng mình là cừu. Nó trở thành loài ăn chay và bắt đầu ăn cỏ với niềm vui sướng, và không có bất kỳ một ý niệm nào khác, thậm chí trong giấc mơ nó vẫn tin rằng mình là một con cừu.

Làm sao có thể khác được khi tất cả xung quanh chỉ có cừu và cừu? Nó chưa bao giờ sống và cô đơn như một con sư tử…

Viết bình luận