Đăng ký ngay

Đăng nhập

Quên mật khẩu

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Bạn sẽ Không bao giờ tổn thương và luôn bình tĩnh với mọi việc sau khi biết điều này!

Toàn bộ thế giới dựa trên nghiệp. Người làm việc thiện được hạnh phúc, người làm ác thì gặp đau khổ.

Vì vậy, nếu bạn đang trải qua một giai đoạn buồn bã, điều này có nghĩa bạn đang chịu hệ quả của nghiệp xấu trước kia, và hãy luôn nhớ rằng lúc này nghiệp xấu của bạn đang được tiêu tan và tự nhiên đang đưa bạn tiến về phía trước mọi lúc.

Tạo hóa này không phải do kẻ thù của chúng ta tạo ra. Đó là lý do tại sao không gì sai trái có thể xảy ra trên thế giới này.

Vì vậy, hãy loại bỏ suy nghĩ ra khỏi tâm trí bạn rằng tất cả những điều xảy đến với bạn đều xấu, mà luôn nhớ rằng bất cứ điều gì xảy ra đều tốt.

Thongthai.vn

Viết bình luận