Đăng ký ngay

Đăng nhập

Quên mật khẩu

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Bài test IQ với Các Con Số Cực Hay – Giúp tăng khả năng tập trung tối đa – IQ Test #5

Rèn luyện tư duy và trí thông minh của não bộ không gì tốt hơn với bài kiểm tra suy luận các con số. Kiểm tra chỉ số thông minh của bạn với bài kiểm tra suy luận logic sử dụng các ô vuông latin. Bạn cần sử dụng kỹ năng suy luận logic để giải quyết các ô còn thiếu của hình vuông Latin.

Bạn lưu ý:

Một hình vuông latin có mọi hàng và cột đều chứa bộ số 1, 2, 3 ,4

Dưới đây là ví dụ của một hình vuông latin đầy đủ.      

Nhiệm vụ của bạn là sử dụng khả năng suy luận của mình để tìm ra con số nào trong bốn số trên thuộc vị trí của dấu chấm hỏi.

Bài test iq với các con số sử dụng ô vuông latin

 

Một hình vuông la tinh có mọi hàng và cột đều chứa bộ số 1, 2, 3 ,4

 

Dưới đây là ví dụ của một hình vuông latin đầy đủ.

 

 

Nhiệm vụ của bạn là bằng mọi cách tìm ra con số nào trong bốn số trên thuộc vị trí của dấu chấm hỏi.

 

1 / 10

Số thuộc vị trí dấu chấm hỏi là gì?

2 / 10

Số thuộc vị trí dấu chấm hỏi là gì?

3 / 10

Số thuộc vị trí dấu chấm hỏi là gì?

4 / 10

Số thuộc vị trí dấu chấm hỏi là gì?

5 / 10

Số thuộc vị trí dấu chấm hỏi là gì?

6 / 10

Số thuộc vị trí dấu chấm hỏi là gì?

7 / 10

Số thuộc vị trí dấu chấm hỏi là gì?

8 / 10

Số thuộc vị trí dấu chấm hỏi là gì?

9 / 10

Số thuộc vị trí dấu chấm hỏi là gì?

10 / 10

Số thuộc vị trí dấu chấm hỏi là gì?