Đăng ký ngay

Đăng nhập

Quên mật khẩu

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Bài Kiểm Tra Trí Thông Minh – Free IQ Test #2

Kiểm tra IQ là gì?

IQ là từ viết tắt của Intelligence Quotient. Chỉ số IQ là gì? Theo định nghĩa IQ là thước đo trí thông minh của bạn và được thể hiện bằng một con số. Đây cũng là một ước tính, sẽ luôn có một lượng sai số đo nhất định.

Bài Kiểm Tra Trí Thông Minh - Free IQ Test #2

1 / 8

Question Image

2 / 8

Question Image

3 / 8

Question Image

4 / 8

Question Image

5 / 8

Question Image

6 / 8

Question Image

7 / 8

Question Image

8 / 8

Question Image

Chỉ số IQ của một người có thể được tính bằng cách yêu cầu người đó làm bài kiểm tra trí thông minh. Thông thường chỉ số IQ trung bình là 100. Nếu bạn đạt được điểm cao hơn 100, bạn đã làm tốt hơn người bình thường và điểm thấp hơn có nghĩa là bạn (phần nào) đã thực hiện kém hơn.

Điểm IQ tốt là gì?

Điểm IQ trung bình luôn là 100 và điểm cá nhân của bạn cho bạn biết thứ hạng IQ của bạn so với mức trung bình. Điểm IQ dựa trên sự so sánh với những người khác đã làm bài kiểm tra: nhóm tiêu chuẩn. Vì 100 là điểm trung bình, điểm của bạn cho bạn biết điểm IQ của bạn xếp hạng như thế nào so với những người khác. Hầu hết mọi người đạt điểm từ 85 đến 115.

Khoảng 2% dân số có điểm IQ thấp hơn 69. Điểm IQ thấp như vậy thường khó đo lường bằng bài kiểm tra trí thông minh thông thường. Điểm IQ rất cao trên 150, cũng khó xác định chính xác. Điều này là do bạn cần nhiều phép đo tham khảo để xác định điểm cụ thể một cách đáng tin cậy. Vì điểm IQ rất cao và rất thấp không thường xuyên xảy ra, nên khó có thể hình thành một nhóm tham khảo như vậy.

Tôi có thể thực hành các bài kiểm tra IQ không?

Bạn có thể thực hành các bài kiểm tra IQ, nó sẽ không giúp bạn thông minh hơn nhưng nó sẽ làm tăng điểm IQ của bạn trong bài kiểm tra việc làm chẳng hạn. Hãy đảm bảo thử bất kỳ bài kiểm tra IQ nào mà chúng tôi cung cấp miễn phí trong phần kiểm tra IQ của chúng tôi. Đặc biệt là để chuẩn bị tham gia các bài đánh giá, điều này sẽ rất hữu ích!

Có những loại bài kiểm tra IQ nào?

Trong một bài kiểm tra IQ cổ điển, bạn thường sẽ tìm thấy các câu hỏi liên quan đến suy luận số, suy luận logic, trí thông minh bằng lời nói và trí thông minh không gian. Một bài kiểm tra IQ chủ yếu đo lường suy luận trừu tượng, quy nạp hoặc suy diễn…

Các dạng bài kiểm tra IQ đều tạo ra các phép đo điểm IQ hợp lệ và đáng tin cậy, mặc dù định nghĩa của chúng về trí thông minh có khác nhau. Nói chung, một bài kiểm tra IQ bao gồm nhiều câu hỏi hơn sẽ có độ tin cậy cao hơn các bài kiểm tra ngắn hơn.