Đăng ký ngay

Đăng nhập

Quên mật khẩu

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Bài kiểm tra IQ với quy luật chuỗi số cực hay – Free IQ Test #4

Suy luận số với bài kiểm tra dãy số là một bài kiểm tra thường được sử dụng để kiểm tra trí thông minh. Nếu bạn muốn chuẩn bị cho một cuộc đánh giá hoặc chuẩn bị cho bài kiểm tra công việc, hãy chắc chắn rằng bạn thực hành chuỗi số và kiểm tra suy luận số .

Bài kiểm tra IQ với quy luật chuỗi số cực hay – Free IQ Test #4

Hướng dẫn làm bài test suy luận số với dãy số.

Bạn cần phải trả lời tất cả tám câu hỏi, không có giới hạn thời gian. Trả lời những câu hỏi này bằng cách tìm xem con số nào thuộc về vị trí của dấu chấm hỏi.

1 / 8

Số nào thuộc vị trí dấu chấm hỏi phù hợp quy luật?

2 / 8

Số nào thuộc vị trí dấu chấm hỏi phù hợp quy luật?

3 / 8

Số nào thuộc vị trí dấu chấm hỏi phù hợp quy luật?

4 / 8

Số nào thuộc vị trí dấu chấm hỏi phù hợp quy luật?

5 / 8

Số nào thuộc vị trí dấu chấm hỏi phù hợp quy luật?

6 / 8

Số nào thuộc vị trí dấu chấm hỏi phù hợp quy luật?

7 / 8

Số nào thuộc vị trí dấu chấm hỏi phù hợp quy luật?

8 / 8

Số nào thuộc vị trí dấu chấm hỏi phù hợp quy luật?

Các bài kiểm tra chuỗi số thường liên quan đến các phép tính số đơn giản nhưng cũng có thể yêu cầu giải quyết vấn đề phức tạp hơn để tìm ra câu trả lời chính xác. Trong bài kiểm tra này, bạn cần giải quyết tám dãy số. Bạn có thể tìm thấy logic của các số trong chuỗi không?

Hướng dẫn làm bài test suy luận số với dãy số.

Bạn cần phải trả lời tất cả tám câu hỏi, không có giới hạn thời gian. Trả lời những câu hỏi này bằng cách tìm xem con số nào thuộc về vị trí của dấu chấm hỏi.