Đăng ký ngay

Đăng nhập

Quên mật khẩu

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

6 Thói quen thay đổi cuộc sống của bất kỳ ai

Nếu cuộc sống dựa vào các đường chỉ tay, thì có lẽ nhiều người vĩ đại trên thế giới đã không đạt được tầm cao mà họ có ngày nay, bởi vì trước sự quyết tâm và chăm chỉ, ngay cả bất hạnh cũng phải quỳ gối.
Những người có quyết tâm và chăm chỉ, họ không bao giờ dựa vào số phận của mình.
Thay vào đó, họ tạo ra số phận của chính mình.
Vì vậy, bất cứ khi nào bạn gặp thất bại trong cuộc sống, đừng gục ngã, nhưng hãy nhớ rằng với sự quyết tâm và chăm chỉ, bạn có thể tạo ra số phận của chính mình.

Viết bình luận