Đăng ký ngay

Đăng nhập

Quên mật khẩu

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

12 Câu Đố IQ Cực Hay – Kích Hoạt Tối Đa Khả Năng Tư Duy Của Bạn

Những câu đố iq hay nhất kích hoạt khả năng tiềm ẩn trong trí não của bạn. Mỗi câu đố là một thử thách không dễ để vượt qua. Không chỉ cần khả năng tư duy nhanh mà còn yêu cầu những kiến thức tổng hợp và khả năng liên kết dữ liệu thông minh sáng tạo nhất. Rất ít người có thể chinh phục trên 5 câu đố, còn bạn thì sao?

Câu đố.

Câu đố số 1:
Di chuyển 1 que diêm duy nhất để phương trình sau đây trở nên chính xác.

Câu đố số 2:
Tìm số còn thiếu phù hợp logic?
06, 68, 88, ?, 98

Câu đố số 3:
Có tất cả bao nhiêu vòng tròn?

Câu đố số 4:
Phương án nào có hai sáu và hai tám?
A. 0068
B. 2628
C. 6688
D. 2688

Câu đố số 5:
Tủn có 7 người con, trong đó 1 nửa là con trai, làm sao điều này có thể?

Câu đố số 6:
Có 3 người đàn ông trên một cái thuyền, thuyền bị lật úp, tại sao chỉ 2 người bị ướt tóc?

Câu đố số 7:
Nam ngồi trong một chiếc xe ô tô, anh ấy nhìn lướt qua 3 cánh cửa màu xanh, đỏ, vàng bên đường. Hỏi cánh cửa đầu tiên Nam nhìn qua là gì?

Câu đố số 8:
Bạn có thể tìm thấy bất thường không?

Câu đố số 9:
Một người đàn ông sinh ở 1945, nhưng hiện tại anh ta chỉ mới 30 tuổi, làm sao điều này có thể xảy ra?

Câu đố số 10:
Logo nào chính xác? Nếu biết có thể bạn đã già.

Câu đố số 11:
Bạn có thể nhìn thấy mấy con thỏ?

Câu đố số 12:
Chọn 3 bi nào để có được kết quả phép tính?

Đáp án.

Câu đố số 1:
Đáp án: Di chuyển que diêm ở dấu cộng lên để biến số 5 thành số 9, ta có phép tính 9 – 7 = 2.

Câu đố số 2:
Đáp án: 87

Câu đố số 3:
Đáp án: 9

Câu đố số 4:
Đáp án: B (vì câu đố chỉ hỏi hai sáu và hai tám, không phải hai số 6 và hai số 8).

Câu đố số 5:
Đáp án: Vì tất cả đều là con trai, nên một nửa vẫn là con trai.

Câu đố số 6:
Đáp án: Vì một người đầu trọc.

Câu đố số 7:
Đáp án: Cánh cửa ô tô.

Câu đố số 8:
Đáp án: Đừng nói bạn không thấy “bất thường” nhé.

Câu đố số 9:
Đáp án: Anh ta sinh ở phòng sinh số 1945.

Câu đố số 10:
Đáp án: Logo bên dưới là chính xác.

Câu đố số 11:
Đáp án: 3 con thỏ.

Câu đố số 12:
Đáp án: Bi 13, bi 11 và bi 9 (lật ngược thành 6). Ta sẽ có tổng bằng 30.