Đăng ký ngay

Đăng nhập

Quên mật khẩu

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

10 Bài test suy luận không gian hay nhất khai mở tư duy – Free IQ Test #6

10 Bài test IQ miễn phí khai mở và phát triển tư duy tối đa, giúp bộ não của bạn luôn hoạt động với hiệu suất tốt nhất.

Lập luận không gian là một loại kỹ năng lập luận đề cập đến khả năng suy nghĩ về các đối tượng trong không gian ba chiều và đưa ra kết luận về các đối tượng đó từ những thông tin hạn chế. Một người có khả năng không gian tốt cũng có thể giỏi suy nghĩ về cách một vật thể sẽ trông như thế nào khi được xoay. Những kỹ năng này có giá trị trong nhiều tình huống thực tế và có thể được cải thiện khi thực hành.

Mỗi câu hỏi sẽ buộc bộ não của bạn phải suy luận theo những cách khác nhau để tìm ra đáp án, điều này rất có lợi đối với khả năng phân tích và quan sát của bạn trong tương lai.

Nếu bạn muốn chuẩn bị cho một bài đánh giá hoặc chuẩn bị cho bài kiểm tra việc làm, hãy đảm bảo rằng bạn đã xem qua thực hành lý luận về không gian mở rộng của chúng tôi.

10 Bài test suy luận không gian khai mở tư duy và trí thông minh của bạn

1 / 10

Hình nào bên dưới là kết quả của chuyển động quay hình bên trên?

2 / 10

Hình nào xếp vừa với vật đã cho, để tạo thành một hình vuông?

3 / 10

Mảnh nào bên dưới có thể gấp lại thành hình khối ở trên?

4 / 10

Hình nào bên dưới là kết quả của chuyển động quay hình bên trên?

5 / 10

Khối nào không thể được tạo ra bằng cách gập lại khối đã mở ra ở trên?

6 / 10

Hình nào bên dưới là hình chiếu từ trên xuống của hình đã cho?

7 / 10

Hình nào bên dưới là kết quả của chuyển động quay hình đã cho ở trên?

8 / 10

Khối nào không thể được tạo ra bằng cách gập lại khối đã mở ra ở trên?

9 / 10

Hình nào xếp vừa vặn với vật thể đã cho, để tạo thành một hình lập phương?

10 / 10

Khối lập phương nào không thể được tạo ra bằng cách gập lại khối đã mở ra ở trên?

Viết bình luận