Đăng ký ngay

Đăng nhập

Quên mật khẩu

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

10 bài test IQ với chuỗi hình suy luận quy nạp – Free IQ test #3

Một bài kiểm tra suy luận quy nạp với bài kiểm tra hình thường trình bày các tập hợp hoặc chuỗi các số liệu trong đó mục tiêu là dự đoán hình tiếp theo hoặc hình bị thiếu. Trong các bài đánh giá tuyển chọn cho công việc, bạn thường sẽ tìm thấy các bài kiểm tra chuỗi hình lý luận quy nạp này.

10 bài test IQ với chuỗi hình suy luận quy nạp

1 / 10

Lựa chọn nào là sự thay thế hợp lý cho dấu chấm hỏi?

Question Image

2 / 10

Lựa chọn nào là sự thay thế hợp lý cho dấu chấm hỏi?

Question Image

3 / 10

Lựa chọn nào là sự thay thế hợp lý cho dấu chấm hỏi?

Question Image

4 / 10

Lựa chọn nào là sự thay thế hợp lý cho dấu chấm hỏi?

Question Image

5 / 10

Lựa chọn nào là sự thay thế hợp lý cho dấu chấm hỏi?

Question Image

6 / 10

Lựa chọn nào là sự thay thế hợp lý cho dấu chấm hỏi?

Question Image

7 / 10

Lựa chọn nào là sự thay thế hợp lý cho dấu chấm hỏi?

Question Image

8 / 10

Lựa chọn nào là sự thay thế hợp lý cho dấu chấm hỏi?

Question Image

9 / 10

Lựa chọn nào là sự thay thế hợp lý cho dấu chấm hỏi?

Question Image

10 / 10

Lựa chọn nào là sự thay thế hợp lý cho dấu chấm hỏi?

Question Image

Your score is

0%

Mục đích chung là đo lường khả năng suy luận logic của bạn như một trong những thước đo khả thi cho trí thông minh.

Nói chung, thuật ngữ chuỗi hình suy luận trừu tượng và chuỗi hình suy luận quy nạp được sử dụng cho cùng một loại bài kiểm tra năng lực. Vì vậy, nếu bạn muốn chuẩn bị cho các bài kiểm tra lựa chọn, hãy sử dụng bài kiểm tra loạt hình suy luận quy nạp miễn phí này ngay bây giờ để có được sự chuẩn bị tốt nhất.

Hướng dẫn làm bài kiểm tra suy luận quy nạp, kiểm tra chuỗi hình:

Mỗi câu hỏi trình bày một loạt các số liệu với một trong các số liệu được thay thế bằng dấu chấm hỏi. Công việc của bạn là trong 30s tìm ra lựa chọn nào trong số bốn lựa chọn là sự thay thế hợp lý cho dấu chấm hỏi…

Nếu có thể tìm ra từ 8 đáp án đúng trở lên, xin chúc mừng bạn đã xuất sắc vượt qua bài test. Vui lòng đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video cập nhật mới nhất từ Thông Thái. Cảm ơn bạn.