Câu hỏi
Botulium là gì? Botulinum là một loại chất độc thần kinh cực mạnh. Nó xâm nhập vào các tế nào thần kinh, ngăn chặn giải phóng chất dẫn truyền acetylcholine, các xung thần kinh không ...
0
0 Câu trả lời 214 xem Beginner